برق و مدیریت

ONLY THOSE WHO DARE, DRIVE THE WORLD FORWARD

برق و مدیریت

ONLY THOSE WHO DARE, DRIVE THE WORLD FORWARD

برق و مدیریت

رهبری یعنی عالی عمل کردن اطرافیان در حضور شما و از بین رفتن این اثرگذاری در غیابتان.
رهبری یک عنوان نیست ، یک رفتار است ، رهبر گونه زندگی کنید.
معلمی شغل انبیاست، رهبری شغل خداست.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

استراتژی فورد 3

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۶، ۰۳:۰۳ ق.ظ

تجزیه و تحلیل اساسی(بنیادی)

فورد یکی از پیشگامان تحلیل بنیادی در زمینه پایداری بود.اولین گزارش تحلیل بنیادی فورد در گزارش پایداری سال 2004/2005 منتشر و از آن تاریخ تا کنون هر سال بروز رسانی شده است . این تحلیل برای تنظیم اولویت های گزارش ، شناسایی مسائل جدید مرتبط با پایداری ، شکل دادن استراتژی پایداری ، تعیین اهداف و تخصیص منابع  استفاده می شود.

برای انتقال این گذارش به "گذارش ابتکارات جهانی" (GRI) و هماهنگی با آن ، فورد تغییرات اساسی در آن پدید آورد تا بتواند درک و بینش بیشتری درباره مبحث کلیدی ارائه دهد. با هدف ارائه در این گزارش ، فورد اطلاعاتی را در نظر می گیرد و منتشر می کند که دارای جذابیت بیشتری است و همچنین درک این اطلاعات می تواند روی تصمیم گیری آگاهانه سرمایه گذاران و سهامداران در مورد این شرکت اثر گذار باشد. به علاوه بتوان درباره تعهد شرکت نسبت محیط زیست ، جامعه و پیشرفت اقتصاد قضاوت کرد ، که این تعریف با تعریف GRI هماهنگ است.

تعریف GRI از تحلیل بنیادی

جنبه های بنیادین بیانگر اثرات قابل توجه سازمان بر محیط زیست ، جامعه و اقتصاد است و یا آنهایی که اساسا روی تصمیم گیری سهامداران اثر می گذارد.

خلاصه ای از روند تجزیه و تحلیل

برای شناسایی و اولویت بندی مسائل بنیادین فورد ، این شرکت براساس بروز رسانی گزارش پایداری سال قبل ، فرایندی سه مرحله ای را تنظیم نمود :

1- شناسایی مسائل بنیادین

2- اولویت بندی این مسائل

3- اعتبار سنجی و بازبینی مسائل بنیادین

شناسایی

به عنوان اولین قدم ، لیستی از مسائل بالقوه که توسط چهار مرکز سرپرستی و گروه بندی می شوند یعنی جامعه ، محیط زیست ، امور مالی و مباحث انسانی تهیه شد ، درست مانند حکومت داری! این مسائل بر اساس یک بررسی از نگرانی های سهامداران فورد شناسایی و معرفی شدند.روند شناسایی مسائل همچنین شامل مواردی که روی زنجیره ارزش فورد اثر می گذارد نیز می شود.

اولویت بندی

سپس ، اهمیت و اولویت هر موضوع براساس موارد زیر مشخص گردید:

*تناوب عنوان کردن و میزان اهمیت آن برای سهامداران داخلی و خارجی

*میزان اثرگذاری آن روی زنجیره ارزش فورد

*روند در پیچیدگی و نوسانات موضوع براساس مگاترندهای شناخته شده توسط شرکت

نکته : Megatrend به معنی کلان روند ، نوعی آینده پژوهی و آینده بینی براساس یک روند کلان که شامل روال های زیرمجموعه و فرعی است.

هر موضوع براساس اثر فعلی و یا اثر بالقوه و همچنین میزان نگرانی سهامداران شرکت در یک دوره زمانی سه تا ده ساله در سه سطح کم ، متوسط و زیاد رتبه بندی شد.

اگرچه اثرات ممکن و مهم در دوره ده ساله در نظر گرفته شدند ، فورد می تواند در مدت سه تا پنج سال تغییرات معنی داری در اقدامات خود براساس برنامه ریزی و چرخه تولید داخلی ایجاد کند.برای هر موضوع ، آراء کسب شده به طور جداگانه برای زنجیره ارزش فورد و سهامداران میانگین گرفته شد (با وزن دهی بیشتر به سهامداران به عنوان مخاطبان کلیدی).اولویت بندی به مباحثی که دارای اثرات چندگانه در طول زنجیره ارزش فورد و همچنین مباحثی که توسط چند گروه از سهامداران به آنها اشاره شد وزن بیشتری می دهد.

تقویت کلان روند

برای منعکس کردن ماهیت پویا و هماهنگ موضوعات ، عنصر جدیدی به فرآیند بنیادین به عنوان تجزیه و تحلیل کلان روندهای پایداری در اولویت بندی مباحث بنیادین اضافه شد.

به منظور شناسایی نیروهای خارجی عمده که آینده فورد را شکل می دهند و روی اهمیت مباحث در زمان حال و آینده اثر می گذارند ، یک بررسی از کلان روندهای پایداری انجام شد.

کلان روندها نیروهای بزرگ و موثر در پیشرفت جامعه هستند که پیش بینی می شود تا همه حوزه ها-دولت ، بازار و جامعه مدنی- را در چندسال آینده تحت تاثیر قرار دهند.

چند کلان روند به عنوان پایه و اساس مفهوم پایداری برای لیست مباحث بنیادین شناسایی شدند:

*رشد جمعیت

*جهان تضادها(پیر و جوان ، درحال ظهور و درحال افول(تکنولوژی)، محلی و جهانی)

*شهرنشینی

*محدودیت های منابع و کربن

*نوآوری ناخوشایند و داده های بزرگ

این کلان روندها به عنوان تقویت کننده برای اولویت بندی مباحث بنیادین مورد آزمایش قرار گرفتند. اینطور تصور می شود که هرچه مباحث با تعداد بیشتری از کلان روندها مرتبط باشد ، پیچیدگی و عدم اطمینان آن بیشتر خواهد بود و اهمیت مضاعف آن در طول زمان مشخص می گردد. به عنوان مثال موضوع "تحرک" از چند کلان روند ، شامل شهرنشینی ، محدودیت منابع ، طبقه متوسط در حال رشد و همچنین نوآوری افسارگسیخته و داده های بزرگ تاثیر می پذیرد .در نتیجه این موضوع اهمیت و وزن بیشتری نسبت به موضوعی که ممکن است فقط برای فورد یا سهامداران مهم باشد و یا از یک کلان روند تاثیر بپذیرد .

*نکته : منظور از تحرک یا "Mobility" در صنعت توانایی تامین نیازهای اقشار مختلف جامعه با توجه به شرایط متفاوت آنهاست . مثلا نیاز های شهرنشین ها عموما متفاوت از اقشار دیگر است و همچنین خود شهرنشینی دارای انواع مختلف دیگریست مثل شهرنشینی در نواحی کوهستانی یا جلگه ای و .... .

(در فایل اصلی ، ماتریس مباحث بنیادین فورد به طور کامل و دقیق توصیف شده به همراه اولویت بندی ها و نتایج آن که موضوع این نوشتار نیست ، برای مطالعه می توانید فایل اصلی را دانلود کنید).

اعتبار سنجی و نتایج آن

نتایج تجزیه و تحلیل بنیادین توسط گروه پایداری فورد ، گروه مباحث زیست محیطی فورد و سهامداران منطقه ای بررسی شد.بدنبال بررسی داخلی ، تجزیه و تحلیل توسط چند ذینفع خارجی به نمایندگی از سرمایه گذاران پاسخگو به جامعه و کارشناسان پایداری نیز بررسی شد.کمیته سهامداران CERES ، که شامل سازمان محیط زیست و دیگر سازمان های غیر دولتی ، سازمان های مسئول سرمایه گذاری اجتماعی و شرکت تامین کننده هم این تجزیه و تحلیل را بررسی نمودند.

بدنبال این برسی ها ، اصلاحاتی به منظور دریافت بازخورد مناسب تر انجام شد؛که روند و لیست مسائل پر اهمیتی که ما کامل کردیم به خوبی از نظر سهامداران قابل درک و درست است؛و اینکه تجزیه و تحلیل منعکس کننده زمینه های مباحث پایداری فعلی و دوره سه تا ده سال آینده خواهد بود.

کاربردهای تجزیه و تحلیل

از این تجزیه و تحلیل به عنوان یک ورودی برای بهبود استراتژی پایداری و شناسایی مسائل به منظور گزارش دهی و پوشش آنها استفاده می شود. تجزیه و تحلیل و روش های انجام آن به طور معمول و دائم در حال بهبود و پیشرفت هستند.اگرچه به شکل جدید و عمیق تجزیه و تحلیل بنیادین هر دو سال انجام می گیرد ، اما اطلاعات مربوط به مسائل بنیادین در لابه لای مبادی رسمی ، به صورت غیر رسمی نیز از ذینفعان جمع آوری می گردد.گزارش پایداری به طور مداوم توسط این ارزیابی های رسمی و غیر رسمی  با تغییر موضوعات بنیادین و دیدگاه های سهامدارن بهبود می یابد. یکی از نکات مهم در این تجزیه و تحلیل ، جامع بودن آن در عین سادگی و قابل فهم بودن برای عموم جامعه است که برای دستیابی به این هدف تلاش بسیاری می شود.با این حال ، مباحث پایداری از هم گسسته نیستند . اتفاقا کاملا با هم همپوشانی داشته و به صورت یک سیستم پیچیده با هم مرتبطند که این مساله تهیه یک لیست از موضوعات را دشوار می کند. تجزیه و تحلیل موضوعات توسط سهامداران این درک و اطلاعات را در اختیار قرار می دهد که کدام یک نگران چه مساله یا مسائلی است و چرا ؟اما در فرایند قرار دادن همه این موارد در یک ماتریس دو بعدی بعض از نکات از دست می روند . 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی